Disclaimer - 24/7 Service- & Helpdesk

Ga naar de inhoud
Disclaimer 24/7 !
Disclaimer voor onze Service- & HelpdeskDesk
Stichting Twenty-four Seven  (Kamer van Koophandel: 72499494), hierna te noemen Stichting Twenty-four Seven , verleent u hierbij toegang tot https://helpdesk.conective.nl ("Service- & Helpdesk website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Stichting Twenty-four Seven  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Twenty-four Seven  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Twenty-four Seven . In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Twenty-four Seven  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Twenty-four Seven . Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Twenty-four Seven , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Heeft u ondanks de mogelijkheden op deze Service- & Helpdesk  nog vragen
dan mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!


Service- & Helpdesk Twenty-four Seven
Postbus 155
4940 AD Raamsdonksveer (NB)

+31 (0)162 - 744001
+31 (0)162 - 744140  (helpdesk Noodnummer)

servicedesk@xx7.nl
© 2020 - Twenty-four Seven - Alle rechten voorbehouden.
www.twenty-four-7.nl - www.conective.nl - www.veteranensupport.nl- www.damenson.nl - www.inoorlogmetmijzelf.nl
Terug naar de inhoud